Volume IV, Número 3, Setembro/Dezembro 2018 | ISSN 2446-8908